Velg språk: Engelsk Norsk

OM NORDISK VEGFORUM

 
Hva er Nordisk vegforum:

Nordisk vegforum (NVF) ble stiftet i Stockholm i 1935. Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige var med fra starten, mens Færøyene kom med i 1975.

NVF er et bransjesamarbeid med medlemmer fra både offentlig og privat sektor. I alt er det  320 medlemsorganisasjoner i de nordiske landene.

Arbeidet i NVF skjer i 4-årsperioder, som avsluttes med en kongress. Medlemslandene veksler om å lede NVF. Norge har lederskapet i NVF i nåværende periode og skal lede arbeidet i NVF fram til Via Nordica-kongressen i Trondheim i 2016.

Hvert medlemsland har en nasjonal avdeling som er tilknyttet forbundet. NVF ledes av forbundsstyret som består av leder, nestleder og sekretær i de nasjonale avdelingene. Leder av kommunikasjonsgruppa sitter i forbundsstyret med observatørstatus. Leder, nestleder og sekretær i ledende land har rollen som henholdsvis leder, nestleder og sekretær i forbundsstyret i mandatperioden.

Sekretærene i de nasjonale avdelingene utgjør en sekretærgruppe som, under ledelse av forbundssekretæren, har ansvar den daglige driften av forbundet.

Arbeidet i NVF skjer innen 16 ulike utvalg, som har forskjellige arbeidsområder. Noen fungerer både på nasjonalt og nordisk nivå, mens andre utvalg fungerer bare på nordisk nivå. Hvert utvalg har en leder og en sekretær. Ledelse av det enkelte utvalg fordeles på medlemslandene.

NVF har følgende:
Visjon: Kompetanse uten grenser
 
Formål: Fremme utviklingen innen veg-, vegtrafikk- og vegtransportsektoren gjennom samarbeid mellom fagfolk i Danmark, Finland, Færøyene, Island, Norge og Sverige
 
Rolle: Utveksle informasjon, kunnskaper og erfaringer i og mellom de nordiske land