Velg språk: Engelsk Norsk

SPONSOR

 

 

PROFILERING VIA NORDICA 2016

Om kongressen og rammer for arrangementet
Via Nordica 2016 blir arrangert i Trondheim 8.-10. juni 2016.  Stedet er Clarion Hotel & Congress Trondheim. 
Vi anslår at antall  deltagere blir mellom 800 til 1000.

Programmet vil ha fokus på klima og miljø, der vi først og fremst setter søkelyset på transportsektoren sine utfordringer. 
En endring fra tidligere NVF-kongresser er at denne gangen skal vi ikke ha noen utstilling. Det blir imidlertid anledning for bedrifter med sponsoravtale (se nedenfor) å ha en presentasjon av sin virksomhet i foajeen på kongresshotellet og/eller på kongressens nettside. 
Via Nordica 2016 vil gå over tre dager og foregår både på kongresshotellet, NTNU og med befaringer rundt omkring i byen.
Det sosiale programmet omfatter blant annet besøk i Nidarosdomen og på Erkebispegården, og selvsagt deltagelse på kongressmiddagen!

Tema for kongressen
«Vårt klima – ditt miljø» - er tema for kongressen. Hva kan vi gjøre for å få til mer bærekraftig og sikker transport? Gjennom Via Nordica 2016  ønsker vi å sette fokus på transport som en utfordring både globalt og lokalt;
Globalt gjennom transportens store bidrag til CO2-utslipp, lokalt som en årsak til redusert luftkvalitet, støyproblemer og trafikkulykker.

Programmet tar utgangspunkt i NVF sine 4 strategiske temaer:
- Sikre og miljøvennlige transportsystemer
- Kvalitets- og ressursoptimale transportsystemer
- Kompetente organisasjoner og effektiv organisering
- Innovasjon og fornyelse

Store vegprosjekter påvirker samfunnsutviklingen og transportløsningene. Programmet viser derfor til store prosjekter som er gjennomført og nye som planlegges. Hensikten er å presentere erfaringer og hva vi kan gjøre for å møte nye utfordringer, hvor klima og miljø blir vektlagt mye mer enn tidligere. Vi vil også presentere teknologiske muligheter for å vise utfordringene helt fra planleggingen starter fram til vegen blir tatt i bruk og skal vedlikeholdes.  Her er vi først og fremst opptatt av løsninger for framtida, løsninger som skal redusere ulempene med vegtransport, herunder også energibruk og CO2-utslipp.

Profilering gjennom sponsoravtaler
Medlemsbedrifter/-organisasjoner kan profilere seg ved å inngå sponsoravtaler. Det er utarbeidet flere alternative sponsorpakker. Egne forslag kan også avtales.

Kontaktpersoner for profilering
Bedrifter som ønsker å profilere seg under Via Nordica 2016 kan ta kontakt med:
Hans Olav Simonsen hans.simonsen@vegvesen.no tlf. 91798144 eller
Gyda Austin gyda.austin@vegvesen.no tlf. 476 29248


Forslag til sponsorpakker:

HOVEDSPONSOR (kr 100 -150.000)
- Banner eller roll-up på scenen i plenumsal
- Logo i påmeldingsskjema
- Logo på invitasjoner som sendes ut
- Logo på navneskiltene
- Logo på hjemmeside for kongressen
- Flagg/banner utenfor konferansestedet/hotellet
- Logo på pauseslides i plenum
- Profilering på webapplikasjon (app)

DELSPONSOR AV FESTMIDDAG (kr  75.000 – 100 000)
- Kongressmiddag på Clarion Hotel & Congres torsdag 9. juni kl 19.
  Dette er kongressens tradisjonelle festmiddag, med underholdning og dans til storband etterpå.
- Logo på mansjett som festes på glassene
- Logo på menyen
- Flagg/banner utenfor konferansestedet/hotellet
- Banner eller roll-up på scenen under festmiddagen
- Logo på hjemmeside for kongressen
- Profilering på webapplikasjon (app)

DELSPONSOR AV MOTTAKELSE VED ANKOMST (kr 50 -75 000)
- Mottakelse på Rockheim tirsdag 7. juni kl. 18-20.
  Rockheim er nasjonalt museum for populærmusikk og ligger rett ved siden av kongresshotellet.
  Her blir det mottakelse med enkel servering og omvisning.
- Logo på mansjett som festes på glassene
- Flagg/banner utenfor konferansestedet/hotellet
- Logo på hjemmeside for kongressen
- Profilering på webapplikasjon (app)

DELSPONSOR (kr 25 - 50.000)
- Logo på hjemmeside for kongressen
- Profilering på webapplikasjon (app)